Arrangementer

Gjennom studietiden kan du møte oss gjennom Must i mange sammenhenger.

Multiconsult deltar på de fleste karrieredager ved universiteter og høyskoler, i tillegg til at vi arrangerer bedriftspresentasjoner og andre arrangementer med jevne mellomrom. Vi støtter også mange studentarrangementer og -aktiviteter rundt om i Norge.

Vi er opptatt av at du skal få et godt førsteinntrykk av Multiconsult. Så godt at du ønsker å velge oss som arbeidsgiver når du er ferdig med studiene.

Våren 2019 kan du blant annet møte oss på disse arrangementene:

 • 22. januar: IAESTE Næringslivsdager, UiS Stavanger
 • 24. januar: Bedriftspresentasjon Marin teknikk, NTNU Tyholt
 • 31. januar: Karrieredagen, HiØ Fredrikstad
 • 31. januar: IAESTE Næringslivsdager, NTNU Gløshaugen
 • 6. februar: Elevkveld, NMBU
 • 6. februar: Karrieredagen, UiS Grimstad
 • 6. februar: Prospective, NTNU Gløshaugen
 • 7. februar: Prospective, NTNU Gløshaugen
 • 13. februar: Næringslivsdagen, NMBU
 • 14. februar: CV/jobbsøkerkurs med H.M. Aarhønen, NTNU Gløshaugen
 • 15. februar: Skidag med H.M. Aarhønen, NTNU Gløshaugen
 • 20. februar: Karrieredagen HVL, UiB
 • 20. februar: Næringslivsdagen, UiT Narvik
 • Februar: Bedriftspresentasjon Bygg og Miljø, NTNU Kalvskinnet
 • Februar: Bedriftspresentasjon Knutepunktet, OsloMET
 • Februar: Studentlekene, NTNU Gløshaugen
 • 6. mars: Bedriftspresentasjon Teknologiporten, NTNU Gløshaugen