2/2

Tre av våre geologer på tunnelinspeksjon

Vi søker flere kloke hoder innen geo, vann & miljø

Geo, Vann & Miljø er en grunnpilar i Multiconsult og vi er stolt av å være ledende i det norske markedet innen disse tjenestene. Nå søker vi mange flere medarbeidere ved vårt kontor i Oslo.

Geo, Vann & Miljø leverer tjenester inn mot alle Multiconsults forretningsområder; Bygg & Eiendom, Samferdsel, Vann & Miljø, By & Samfunn, Fornybar Energi, Industri og Olje & Gass. Vi jobber integrert med andre fag i Multiconsult, men også alene ut mot markedet og i egne prosjekter.

Etterspørselen etter våre tjenestene vokser i takt med samfunnets fokus på klima, naturfarer, bærekraft og miljø. Vi skal derfor styrke kapasitet og kompetansen vår ytterligere med minst 30 nye medarbeidere.

Er du en av de som ønsker å ta posisjon og ta del i vår spennende utvikling?

I midten av august utlyser vi mange spennende stillinger. Les mer om hvilke stillinger under «Mer om kampanjen».

Vokser raskt med nye oppgaver

Etter bare fire år i Multiconsult er Inger Aaberg blitt leder for en egen miljøseksjon. Kvinnen…

06-07-2018

Stort trykk i Geo, Vann og Miljø

Forretningsenheten Geo, Vann og Miljø skal ansette flere dyktige fagfolk den nærmeste tiden. Dette skyldes både…

05-07-2018

Velger tradisjonell tunnelmetode for Ringeriksbanen

Bane NOR har besluttet byggemetode for tunnelene på Ringeriksbanen, etter kvalitetssikring blant annet av Multiconsult.

04-07-2018

Påfyll av unge, friske hjerner

69 entusiastiske studenter vil berike kontorene til Multiconsult over hele landet i ukene framover. De får…

03-07-2018

To av fem finalister fra Multiconsult

RIF har nominert fem nordmenn til den prestisjetunge europeiske ingeniørkonkurransen EFCA Young Professionals. To av dem,…

30-04-2018

Forretningsenhet Geo, Vann & Miljø i Oslo er selskapets største samlede enhet for tjenesteområdene Geofag, VA og Miljøfag og består av over 200 medarbeidere. Enheten har også ansvar for HMS- og risikostyring samt Materialteknologi.

Vi tror på ideen om at et samlet og sterkt spisskompetansemiljø skaper den beste utvikling for våre medarbeidere og det beste resultatet for våre kunder. Vår styrke ligger i kombinasjonen av spisskompetanse og tverrfaglighet. Våre rådgivere jobber i alle prosjektfaser, fra skisse- til detaljprosjekt og oppfølging i byggefase og drift. I tillegg har vi mange enfaglige kunder på tvers av forretningsområdene.

Geofag

Multiconsult har Norges største fagmiljø innen geoteknikk og ingeniørgeologi, og avdeling Geo i Oslo er med sine 90 medarbeidere er det største miljøet i Multiconsult. Avdelingen består totalt av 7 seksjoner og dekker også grunnundersøkelser, geoteknisk laboratorium og måletjenester (bygningsbesiktigelse og rystelsesmålere blant annet).

Vi ser etter nye medarbeidere til stillinger innen:

 • Geoteknikk. Erfarne geotekniker innen samferdsel, bygg og eiendom, industri, olje og gass, og gjerne personer med anleggserfaring
 • Grunnundersøkelser og geoteknisk laboratorievirksomhet
 • Bergteknikk. Erfarne ingeniørgeologer som har anleggserfaring og som kan sprengningsteknikk
 • Hydrogeologi. Erfarne hydrogeologer spesielt innen samferdsel og energioppdrag
 • Måletjenester. Erfaren elektrotekniker for vedlikehold og utvikling av måleutstyr

VA-teknikk

Multiconsult er blant Norges største rådgivere innen VA, og avdeling VA i Oslo er med sine 50 medarbeidere det største miljøet i Multiconsult. Avdelingen består av 5 seksjoner med tydelig orientering mot ulike forretningsområder. Størst er vårt miljø innen kommunalteknikk, og vi dekker videre prosess, samferdsel og klimatilpasning.

Vi ser etter nye medarbeidere til stillinger innen:

 • VA teknikk. Erfarne VA ingeniør til å jobbe med marked og salg
 • VA teknikk. Erfarne VA ingeniører innen prosess og maskin samt generell VA-teknikk kompetanse. Gjerne personer med anleggserfaring
 • VA teknikk. Erfaren faglig leder

Miljøfag

Multiconsult har et av Norges største fagmiljø innen miljørådgivning, og avdeling Miljø i Oslo med sine 40 medarbeidere er kraftsenteret for kompetansen. Avdelingen består av fire seksjoner; miljøledelse bygg, miljøledelse anlegg, miljøgeologi samt avfall som leverer rådgivning og prosjektering.

Vi ser etter nye medarbeidere til stillinger innen:

 • Miljørådgivere med LCA-kompetanse
 • Senior miljøgeolog og miljørådgiver med BREEAM-erfaring

HMS- og risikostyring

Multiconsult har mange medarbeidere med bakgrunn innen HMS- og risikostyring. I Oslo er vi et miljø på 12 personer som i tillegg til å levere fagkompetanse inn i flerfaglige oppdrag også leverer spissfaglig rådgivning og prosjektering til egen kundeportefølje.

Vi ser etter nye medarbeidere til stillinger innen:

 • Risikostyring/RAMS. Erfaren medarbeider til disiplin- og oppdragsledelse

Materialteknologi

Fagområdet materialteknologi har en lang historie i Multiconsult og nå har vi samlet et miljø på 10 personer med spisskompetanse innen betong (fersk og herdet), stål og mur.

Vi ser etter nye medarbeidere til stillinger innen:

 • Materialteknolog. Erfaren medarbeider innen fersk betong til disiplin- og oppdragsledelse

Følg med her fra medio august, når stillingene utlyses.