Oscar-front-banner-1150x300

Must sommerprogram eiendomsledelse 2015

Kristin Mo Ravik | Fagområde: Eiendomsledelse | Kontor: Oslo

Møte med Multiconsult

– Siden jeg startet på NTNU har Multiconsult vært blant bedriftene som har utmerket seg mest, både ved god promotering og omdømme blant studentene, forteller Kristin.

Våren 2015 sendte Industrikontakten ut en mail om at Multiconsult ønsket å ansette to studenter til sommerjobb i forbindelse med FoU-prosjektet OSCAR. Prosjektet skulle gå inn i en ny fase, Delprosjekt 3: Metoder og verktøy, og studentene skulle bidra til å kartlegge hva som allerede fantes på forskningsfronten. Tematikken virket svært spennende, så Kristin valgte å søke på stillingen.

Sommerjobb 2015

I sommerjobben fikk Kristin jobbe med en medstudent fra NTNU, og de ble godt mottatt. Kristin opplevde at de fikk god innføring i oppgaven, at terskelen for å stille spørsmål underveis var lav og at det var godt sosialt miljø.

Studentene startet med å søke etter relevant litteratur, og videre gjennomførte de intervjuer med aktuelle aktører fra byggebransjen. Dette munnet ut i en rapport på slutten av sommeren.

– Arbeidet var svært lærerikt, og det var spesielt interessant å høre hvilke synspunkter de ulike aktørene hadde på det vi spurte om, sier Kristin.

De fikk også innblikk i hvordan det er å jobbe i Multiconsult ved at de fikk være med på workshops, faglunsjer, driftsmøter og besøk på byggeplass.

Begge studentene jobber videre med OSCAR-tematikken i prosjektoppgavene de skriver høsten 2015.

Erfaringer fra sommerjobb Kristin Mo Ravik