Karrieremuligheter

Multiconsults viktigste ressurs er våre medarbeidere. Sammen utgjør vi et mangfold av personer med ulik kompetanse og bakgrunn. Vi mener at den beste måten å utvikle seg på, er gjennom praktisk erfaring fra ulike fag- og kompetanseområder. Det bygger din fremtidige karriere hos oss og muliggjør spennende arbeidsoppgaver.

Enten du er førsteårsstudent, straks ferdig med studiene eller allerede har noen års erfaring fra arbeidslivet, så er du antakelig ute etter en arbeidsplass med rom for utvikling. Multiconsult tilbyr ulike karrieremuligheter med fokus både på personlig utvikling og videre spesialisering.

I Multiconsult skal vi ha de beste og mest anerkjente fagspesialistene. Fagkompetanse bygges gjennom arbeid i oppdrag, ved at yngre medarbeidere lærer av våre etablerte fagenere. Fagmiljøene våre har dessuten tett kontakt på tvers av regioner og kontorer, så geografi er ingen hindring. Hos oss er det kultur for å bygge fremtidige fagspesialister, både i spiss og bredde.

Multiconsult skal også være best på ledelse og styring. Derfor har vi alltid behov for dyktige prosjekteringsledere. Vi starter vi tidlig med å identifisere og bygge opp talenter innen prosjekteringsledelse og -styring.

Gode organisasjoner har alltid behov for en solid linjeledelse. Gjennom systematisk læring og utvikling kan du i Multiconsult skape en karriere som linjeleder. Felles for alle våre ledere er at de tilbys oppfølging avhengig av hvor de er i karrieren. Vi har også egne lederutviklingsprogrammer, både for oppdragsledere og linjeledere.

Siden salg alltid vil være viktig for Multiconsult, har vi også definert dette som en mulig karrierevei, enten som markedskoordinator, regional markedsleder eller strategisk salgsleder. Disse rollene krever god kunnskap om våre markeder, våre kunder og våre konkurrenter.

Multiconsult har oppdrag både i inn- og utland, og har derfor også behov for medarbeidere som ønsker seg ut i den store verden for å få internasjonal erfaring. Dette kan for eksempel skje gjennom arbeid i våre internasjonale oppdrag. Vi legger også til rette for at våre medarbeidere kan reise ut å bidra med ingeniørtjenester internasjonalt, blant annet via vårt samarbeid med Ingeniører uten grenser og Fredskorpset.

Unge og ambisiøse medarbeidere tilbys også deltakelse European Taskforce, et talentprogram for unge ansatte i WSP og Multiconsult. Formålet med programmet er å utvikle unge talenter og gi ledelsen et friskt blikk på ulike aktiviteter i selskapet. European Taskforce består til enhver tid av en gruppe ambisiøse medarbeidere fra WSP Europa (Sverige, Finland og Tyskland) og Multiconsult. Medlemmene møtes på kontorer over hele Europa for å jobbe med oppgaver de får tildelt fra konsernledelsen i WSP.

Uansett hvilken type karrierevei man velger, så legger Multiconsult forholdene til rette for at man kan kombinere faglig spennende arbeidsoppgaver og karriere med et meningsfullt privatliv. Vi tilbyr en god kombinasjon mellom ansvar og frihet, med fleksible arbeidstider. Hos oss er det bare deg selv som kan sette grenser for hvordan karrieren din skal utvikle seg. Vårt mål er at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig.