1/4

Region Midt har hovedkontor i Trondheim med avdelingskontorer i Steinkjer, Ålesund og Mo i Rana.

2/4

Multiconsult er byggherrens rådgiver for Europas største vindkraftprosjekt på land, Fosen Vind.

3/4

Multiconsult har vært ansvarlig for utforming av tekniske løsninger og detaljprosjektering av elektro og VVS for teknologibygget ved NTNU.

4/4

Multiconsult har bistått med ekspertise på blant annet solceller og solcelleteknologi på plusshuset Powerhouse Brattørkaia.

Vil du utvikle Midt-Norge?

På grunn av stor og økende oppdragsmengde søker vi nå ingeniører innen alle våre forretningsområder i Midt. Som medarbeider i Multiconsult i Region Midt blir du del av et stort og spennende miljø, med både bredde- og spisskompetanse innenfor våre fagområder.

Multiconsult har en ambisiøs strategi, og er inne i en spennende periode med store forventninger til våre fagmiljøer både med hensyn på kapasitet, kompetanse og samarbeid på tvers i selskapet. Vi har frihet i forhold til å gjøre egne prioriteringer og satsninger, både lokalt i avdelinger og sammen med resten av Multiconsult.

Multiconsult setter kompetanse og menneskelig utvikling høyt. Vi arbeider i tverrfaglige team og det legges til rette for varierte, utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver.

Passer noen av stillingene nedenfor deg?

 

Trondheim og Steinkjer

Brannrådgiver
Elektroingeniører
Geotekniker
Ingeniørgeolog
Ingeniør/sivilingeniør fjernvarmedistribusjon
Konstruksjonsteknisk rådgiver
Landskapsarkitekt
Landskapsarkitekt med erfaring
Miljørådgiver
Planlegger, landskapsarkitekt, sivilarkitekt eller tilsvarende
Seksjonsleder/ingeniørgeologi
Sivilingeniør/ingeniør og faggruppeansvarlig fiskeri og havbruk
Sivilingeniør/ingeniør VA-teknikk
Sporplanlegger med erfaring
Vegplanlegger med erfaring
VVS Ingeniør
Byggingeniør, vassdragsteknikk, kraftverk
Damingeniør, betong-/fyllingsdam
Elkraftingeniør/konstruksjonsingeniør i linjeprosjektering
Hydrolog (NVE-godkjent)
Rådgiver bygg og anlegg
Rådgiver elkraft
Rådgiver maskin/vindturbin
Rådgiver miljø – biolog/naturforvalter
Senior prosjektleder/prosjekteringsleder vindkraft
Transmisjon | Elkraftingeniør transformator, apparat- og kontrollanlegg, kabel
 

Ålesund

Brannrådgiver
Geotekniker
Miljøgeolog
Konstruksjonsteknisk rådgiver
 

Mo i Rana

Geotekniker
Ingeniørgeolog
Prosjektleder industri og prosess
Sivilingeniør/ingeniør VA-teknikk
Konstruksjonsteknisk rådgiver

 

Hvorfor jobbe ved Ålesundkontoret?

Multiconsult har trivelige kontorer midt i byen, på Skansekaia, i et bygg som ble spart da…

04-01-2019

Multiconsult jakter 38 nye ingeniører til milliardprosjekt

E6 Ranheim–Værnes får firefelts motorvei. Totalrammen for entreprisen er på fire milliarder kroner, og Multiconsults andel…

27-12-2018

Fosen Vind – Europas største vindkraftprosjekt på land

Multiconsult er byggherrens rådgiver for Europas største vindkraftprosjekt på land, Fosen Vind. Ved ferdigstillelse i 2020…

18-12-2018

Raggovidda vindkraftverk – Norges mest effektive

I 2014 ble Norges mest effektive vindkraftverk, Raggovidda, satt i drift. Ingen vindturbiner har så langt…

18-12-2018

Priset for godt samarbeid

Et stort antall av Multiconsults arbeider har vunnet priser i høst. Det vitner om faglig dyktighet,…

19-11-2018

Multiconsult region Midt har i dag ca. 230 ansatte. Region Midt har hovedkontor i Trondheim med avdelingskontorer i Steinkjer, Ålesund og Mo i Rana. Vi er organisert i fem avdelinger; Geofag, Samferdsel & Infrastruktur, Bygg & Industri, Energi og Gjennomføring.

Multiconsult har en ambisiøs strategi, og er inne i en spennende periode med store forventninger til våre fagmiljøer både med hensyn på kapasitet, kompetanse og samarbeid på tvers i selskapet. Vi har frihet i forhold til å gjøre egne prioriteringer og satsninger, både lokalt i avdelinger og sammen med resten av Multiconsult.

På grunn av stor og økende oppdragsmengde søker vi etter ingeniører innen alle våre forretningsområder. Som medarbeider i Multiconsult i Region Midt vil du bli en del av et stort og spennende miljø med både bredde- og spisskompetanse innenfor alle våre fagområder.

Multiconsult setter kompetanse og menneskelig utvikling høyt. Vi arbeider i tverrfaglige team og det legges til rette for varierte, utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver.