Lasse Vilhelmshaugen | Foto: Bo Mathisen

Lasse Vilhelmshaugen: Grensesprenger

Lasse er leder for et spisskompetent team i aksen Oslo-Tromsø.

Lasse er leder for et spisskompetent team i aksen Oslo-Tromsø. Han har en tydelig og inkluderende lederstil som spiller på lag med både kunder og medarbeidere. Lasse har jobbet på flere store prosjekter og var sentral i en lokaliserings- og konseptstudie på Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

I begynnelsen av lokaliseringsstudien så Statoil for seg en full offshore-løsning. Nå blir Johan Castberg-feltet et landanlegg. Det at et landalternativ ble foretrukket er etter Statoils egne utsagn grunnet Multiconsults bidrag. Her hadde Lasse som oppdragsleder en nøkkelrolle. Han er opptatt av å alltid vurdere og teste ut ulike løsninger, før den mest egnede velges.

I Multiconsult forsøker vi alltid å tenke nytt, og sprenger derfor grenser der andre ville gått rundt. Dette er en av grunnene til at Multiconsult har verdensledende kompetanse på olje- og gassanlegg i kalde strøk. Et sterkt fagmiljø både i Tromsø og Oslo bidrar stadig til nye og spennende oppdrag som bekrefter vår posisjon i markedet. Da er det trygt å ha folk som Lasse til å lede dem.