Harald strand | Foto: Bo Mathisen

Harald Strand

Nestor med unik bransjeerfaring

Harald har jobbet i Multiconsult i 44 år. Han har hatt flere roller i selskapet, alt fra administrerende direktør til leder for flere av våre største oppdrag. Han har en unik evne til å oppnå tillit hos kundene, som kan være trygge på at prosjektet deres er i kompetente hender.

Nå arbeider Harald med å samlokalisere Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet med Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Dette utføres på oppdrag fra Statsbygg, i samarbeid med Henning Larsen Architects, ØKAW Arkitekter, NNE Pharmaplan og Hjellnes Consult. Prosjektet er stort og komplekst. Det skal tilfredsstille funksjonskrav for laboratorier, dyreklinikker, studie- og undervisningsfasiliteter, for å nevne noe. Oppdraget viser en viktig egenskap ved Multiconsult: Vi samarbeider gjerne med andre selskaper for å gi kundene det beste produktet.

Med bakgrunn i Multiconsults kompetanse innen ledelse og styring tilbyr vi oss gjerne å ta lederrollen i felles oppdrag.

Vi ser samtidig betydningen av at alle samarbeidspartnere bidrar likeverdig med sin kompetanse. Dette krever oppdragsledere som viser raushet og kan sette sammen gode team basert på kunnskap og tillit. Disse egenskapene har Harald, og derfor er vi stolte av å ha ham på laget