Eli Grøttheim | Foto: Bo Mathisen

Eli Grøttheim

Ildsjel

Eli har jobbet i Multiconsult siden 1969. Hun ønsket tidlig å rehabilitere gamle hus, som var uvanlig for ingeniører på 1970- og 80-tallet. I Multiconsult fikk hun gode muligheter til å utvikle fagfeltet. Gjennom egen interesse, støtte fra Multiconsult til studier og oppbygging av nettverk dannet hun plattformen for et våre varemerker; bygningsforvaltning.

De siste 20 årene har Eli vært prosjekteringsleder for store restaureringsprosjekter. I forbindelse med Grunnlovens 200-års jubileum jobber Statsbygg med samarbeidspartnere om å restaurere Eidsvollbygningen til slik den fremsto i 1814. Eli er prosjekteringsleder og jobber tett med kunsthistoriker, konservator, arkeolog, arkitekt og tekniske rådgivere. Dette er et omfattende prosjekt som krever historisk innsikt og byggeteknisk kompetanse, noe Eli har.

Eli er en målrettet ildsjel som levd sitt liv for bevaring. Dette kommer tydelig frem i hennes arbeid som prosjekteringsleder, da hun motiverer prosjektgruppene med sitt engasjement. Ved å jobbe som byggeteknisk rådgiver innen ombygging og restaurering har hun fått bred kompetanse på prosjekter i vernede og fredede hus.