Anders Gustav Pettersen | Foto: Bo Mathisen

Anders Gustav Pettersen

Det er i vår natur å jakte etter prosjekter med høy kompleksitet. Vår historie, vår posisjon og vårt internasjonalt anerkjente fagmiljø gjør at krevende og interessante prosjekter også søker oss.

Som rådgiver i Multiconsult får du en variert  og spennende hverdag. Vi vektlegger å bygge  din kompetanse for å gjøre deg trygg, så du  kan gi våre kunder unike og faglig solide råd.  Viktigst av alt er å forstå våre kunders behov  og utfordringer. Som nyutdannet i Multiconsult  forventer vi ikke at du kan alt første arbeidsdag.  Vi gir deg ansvar, men du får tett oppfølging fra  fadder, kolleger og ledere. Gjennom konstant  læring og utvikling er det du og din leder som bestemmer hvor du skal gå.

For Anders Gustav Pettersen gikk veien om  Tanzania. Han jobbet der i ett år etter å ha  startet i Multiconsult i 2007. I dag er Anders  Gustav seksjonsleder for kraftverk. Hverdagen  består av utfordrende prosjekter, både i  Norge og internasjonalt. Sentralt i hans  arbeid er prosjektledelse, prosjektering og
tilbudsarbeid.

I Multiconsult finnes det uendelig mange muligheter. For oss medarbeidere gjelder det å gripe dem. Anders Gustav motiveres av å gripe  mulighetene når han får dem. Det  tror han er viktig også for studenter  som vil lykkes i arbeidslivet; at  du presterer bra i studietiden  og tør å stikke deg frem –  det er slik de spennende  mulighetene kommer.