Foto: AdobeStock

Frokostseminar 6. mars: Håp gjennom handling i klimakrisens tid – Utsatt

Vi har dessverre sett oss nødt til å utsette frokostmøte fredag 6.mars om «fra håp til handling i klimakrisens tid» på grunn av den pågående usikkerheten rundt Coronaviruset. Vi vil sette opp arrangementet på nytt så snart det lar seg gjøre.

05. mars, 2020

Frokostseminaret er utsatt inntil videre !

KLIKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ FROKOSTSEMINARET

Vi har latt oss inspirere av Greta Thunberg og de unges klimaengasjement. Klima angår også bygg- og anleggssektoren, som står for en betydelig andel av verdens klimagassutslipp. Vi må tro at det er mulig å gjøre noe, selv om utfordringene synes overveldende. Klimakonsekvensene rammer på en urettferdig måte og løsningene er komplekse.

På frokostmøtet treffer du:

  • Gina Gylver, leder av Natur og Ungdom i Oslo som vil holde appell og inspirere til handling for fremtidens generasjoner.
  • Kristin Holthe, regiondirektør hos Skanska Teknikk, vil fortelle om paradigmeskiftet i byggenæringen.
  • Karina Standal, seniorforsker hos Cicero, vil fortelle om forskningsenteret Include og kjønnsperspektiver på energiomstilling.
  • Cathrine Barth, co-founder av Circular Norway, har lang erfaring fra journalistikk i tillegg til rådgivning innen design, innovasjon og kommunikasjon. Cathrine har spesialisert seg innen grønn vekst, tjenestedesign og innovasjonsledelse.
  • Signe Irene Nyhuus, leder for Miljødivisjonen, Oslo kommune, vil fortelle om hvordan Oslo Kommune jobber for et null-utslipps samfunn.
  • Samtale mellom foredragsholderne og Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult og styreleder i Klima2050.

Seminaret vil bli ledet av Kristin Olsson Augestad, koonserndirektør for Region Oslo hos Multiconsult.

Frokostseminaret er gratis og avholdes kl 08:00 – 10:00 hos Multiconsult i Nedre Skøyen Vei 2 fredag 6. mars. Enkel servering fra kl 07:30.

 


Foredragsholderne


Gina Gylver
Gina Gylver er klimaaktivist og tidligere leder i Oslo Natur og Ungdom, og sitter i internasjonalt utvalg i Natur og Ungdom der hun jobber med internasjonal klimapolitikk. Gina ledet åpningen av Oslo miljøhovedstad 2019 sammen med Iman Meskini og var med på planleggingen av året sammen med Oslo kommune, næringsliv og organisasjoner. Gina har jobbet opp mot ulike institusjoner samt næringsliv gjennom de siste årene, blant annet ved å snakke på konferanser og å holde foredrag.


Kristin Holthe
Kristin Holthe er Regiondirektør for Skanskas interne rådgivere, Skanska Teknikk. Kristin er utdannet bergingeniør og har jobbet mye med miljø- og klimakvaliteter i byggenæringen de siste 20 årene. Hun har bakgrunn fra SINTEF og Multiconsult.

 


Karina Standal
Karina Standal er samfunnsgeograf og seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Standal har forsket på energi, utvikling og kjønn siden 2007

 


Cathrine Barth
Cathrine er co-founder av Circular Norway. Hun har lang erfaring fra journalistikk i tillegg til rådgivning innen design, innovasjon og kommunikasjon og har de siste årene vært med på å starte flere initiativer for et grønnere næringsliv.

 


Signe Irene Nyhuus
Signe er Leder for Miljødivisjonen i Oslo Kommune. Hun er utdannet kjemiingeniør og biolog og har tidligere jobbet  med forskning på Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Hun har jobbet 22 år i Oslo kommune i ulike stillinger knyttet til miljøspørsmål, de siste 8 årene som leder av Miljødivisjonen i Bymiljøetaten.


Kristin Olsson Augestad 
Kristin er Konserndirektør for Region Oslo i Multiconsult.