Multiconsult skal prosjektere E10 Hålogalandsveien for Skanska

Skanska signerte nylig avtale med Statens vegvesen om bygging, drift og vedlikehold av E10 Hålogalandsveien i Nord-Norge. Multiconsult er Skanskas rådgiver i prosjektet, som…

04-07-2023

Britisk delegasjon med banespesialister besøkte Multiconsult

– Det er utrolig motiverende at denne kunnskapsrike delegasjonen med bane- og togspesialister vil komme hit og lære av oss, sier sivilingeniør og faglig…

16-05-2023

Studenter finner framtidsløsninger i sommer

Hele 88 studenter skal over seks uker få prøve seg på store og små prosjekter ved Multiconsults kontorer 14 steder i Norge. Blant prosjektene…

17-06-2022

Multiconsult skal utrede Nord-Norgebanen

Multiconsult skal bistå Jernbanedirektoratet med å lage en konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norgebanen. Utredningen skal se på jernbaneløsninger mellom Fauske og Tromsø med en mulig…

12-05-2022

Ny E16 ved Jevnaker ferdig på rekordtid

En ny 10,5 km lang strekning på E16 ved Jevnaker åpnet offisielt 21. desember, et halvt år før planlagt ferdigstillelse. Multiconsult er en av…

21-12-2021

E16
Multiconsult på vinnerlaget for E6 Ranheim – Værnes

Nye Veier AS har besluttet at spanske Acciona Construcción S.A. skal videre til konkretiseringsfasen for E6-utbyggingen mellom Ranheim og Værnes i Trøndelag. Multiconsult vil…

13-07-2018

Trasè for ny E6 Ranheim - Værnes, Trøndelag
Multiconsult prosjekterer Fornebubanen

Multiconsult og Cowi har inngått en Joint Venture-avtale for prosjektering av Fornebubanen. Fornebubanen er et av Norges største og mest utfordrende samferdselsprosjektene i nyere…

13-09-2017

Fornebubanen. Skøyen stasjonsområde. Illustrasjon: Fornebubanen
Statens vegvesen anbefaler flytebru over Bjørnafjorden

Statens vegvesen har fullført konseptfasen for E39 Stord-Os. I en innstilling til styringsgruppen for Fergefri E39 anbefales det å gå videre i arbeidet med…

28-08-2017

Fergefri E39. Kryssing av Bjørnafjord 334x221px. Konsept flytebru av Multiconsult. Illustrasjon: Statens vegvesen
Tresfjordbrua ute på anbud

30. april ble Tresfjordbrua sendt ut på anbud, nesten på dagen to år etter at Multiconsult fikk kontrakt på prosjekteringen. Det har vært et…

19-06-2012