Baneseminar 2017

Bransjen er i endring. Utbyggerne, ingeniørene og entreprenørene må ta innover seg effektene teknologiske fremskritt har på prosjektgjennomføring.

03. november, 2016

Nå er tiden inne for å utfordre dagens metoder og finne frem til hvordan vi bør jobbe for å kunne hevde oss i fremtiden. I årets Baneseminar skal vi se nærmere på de endringene som allerede skjer i bransjen, og hva vi kan forvente oss i tiden fremover.

Et nytt Jernbanedirektoratet, og hva er det? – direktør Elisabeth Enger deltar på seminaret for å redegjøre for hensikt, oppgavene og rollen til den nye direktoratet. Administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen skal fortelle om industrialisering av prosjekteringsprosesser som foregår i vår bransje. Hvordan skal disse prosessene gjennomføres og hva er gevinstene? Follobanen, en jernbane for fremtiden – Prosjektledelsen kommer for å presentere hvilke erfaringer som er gjort så langt.

Gratis deltakelse

Baneseminaret er gratis og avholdes kl 13:00 i Nedre Skøyen vei den 25. januar. Det vil bli gode muligheter til å knytte kontakt og mingle i pausene, og det serves Tapas kl 17.00.

Meld deg på nå!