Aura Trafostasjon | Foto: Multiconsult

Aura Trafostasjon

Ombygging og nybygg av kontrollhus og stasjonsområde inkl. fundamentering av apparatanlegg og tilførsels kulvert.

Bygget inneholder kontrollanlegg for stasjonene og servicearealer for personell. Kontrollrommet er EMP-sikret.

Området rundt er flomsikret med voll og avskjærende bekk som inkluderer fossefall.

Løsning av oppdraget

Vi har hatt prosjekteringsansvar for arkitekt, byggeteknikk, tekniske fag og utomhus fag (Vei, landskap og VA) Det er gjort konseptstudie og detaljprosjektering.

Våre tjenester

  • Utvidelse Kontrollhus med anlegg i drift
  • Apparatanlegg
  • Infrastruktur
  • Landskap