Strategi

I starten av 2013 lanserte Multiconsult sin nye strategi frem mot 2017. Strategien har fått navnet 3-2-1 og illustrerer ambisjonen om å tredoble marginene, doble omsetningen og være den fremste merkevaren i bransjen.

3-2-1

3-tallet står for økt lønnsomhet. Multiconsult skal stadig arbeide for bedret lønnsomhet og dermed mer effektive løsninger for kundene og selskapet selv.

2-tallet står for et mål om vekst og en dobling av omsetningen i løpet av strategiperioden. Dette skal sikre fornyelse og muligheten til å rekruttere nye høykompetente, erfarne og nyutdannede medarbeidere.

1-tallet betyr at Multiconsult ønsker å ta en nummer-én-posisjon. Det vil si, være best av de beste. Selskapet har også satt seg mål om å være den mest synlige og positivt omtalte rådgiveren i Norge.

Om strategien

Multiconsult har i henhold til selskapets strategi utviklet seg til et komplett multifaglig rådgivings- og prosjekteringsselskap. Innen bransjen fremstår selskapet som et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt.
I Norge har Multiconsult store multifaglige enheter i de største byene.

Multiconsults strategi fokuserer spesielt på vekst innen olje og gass, samferdsel og energi.  Disse vekstområdene er meislet ut blant annet fordi selskapet har en sterk kompetansebase og fordi markedets etterspørsel er høy.

I arbeidet med å revidere strategien 3-2-1 – «Multiconsult mot 2017» ble det besluttet ytterligere å styrke fokuset på to hovedområder: Øke graden av kundeopplevd kvalitet og befeste markedsposisjonen som bransjens muliggjører gjennom valgspråket «Muliggjort av Multiconsult» eller «Empowered by Multiconsult» på engelsk.

Den sterke muliggjøringskulturen i selskapet ses på som en av de største suksessfaktorene til å nå strategimålene. Multiconsult har det som trengs for å lykkes; respekterte fagmiljøer, fag-enere, høy kapasitet, god anseelse, solid kundegrunnlag, ressurser til å satse.

 

Hva vi har gjort, er det vi er blitt.
Hva vi gjør, er det vi blir.