Illustrasjon: Crop

Datterselskaper

Multiconsult-familen blir stadig større. Konsernet innbefatter i dag datterselskapene Multiconsult Polska, Multiconsult UK LTd., Multiconsult Asia, LINK arktitektur og Analyse & Strategi AS. I tillegg til de nevnte selskapene har Multiconsult også eierinteresser i Newplan Ltd. (Uganda), Norplan Tanzania Ltd.

Multiconsult Asia

Multiconsult styrker stadig sin internasjonale satsning og etablerte i mars 2013 et eget datterselskap i Singapore. Multiconsult har hatt store oppdrag i Singapore de siste årene og ser økende vekstpotensial i markedet forøvrig i Sørøst-Asia, spesielt innen olje og gass, og fornybar energi.

Med etableringen av Multiconsult Asia er Multiconsult det første norske rådgivende ingeniørselskapet med fast etablering i Sørøst-Asia.

For mer informasjon, se Multiconsult Asia.

Multiconsult UK Ltd.

Multiconsult har lenge hatt en god posisjon i internasjonal vannkraftsatsning. Med etableringen av datterselskapet Multiconsult UK Ltd. (tidligere Norplan Hydropower Ltd.) i England i desember 2012 ble posisjonen styrket ytterligere.

Multiconsult UK Ltd. ble etablert som følge av at Multiconsult tok over mer enn 20 erfarne vannkraftingeniører fra det multinasjonale selskapet URS. Mange av medarbeiderne i selskapet har mer enn 30 års erfaring fra internasjonal vannkraft og kjenner Multiconsult godt gjennom samarbeid i tidligere prosjekter.

For mer informasjon, se Multiconsult UK.

Multiconsult Polska

Selskapet, som tidligere var Atkins polske datterselskap, ble en del av Multiconsult i 2014. Selskapet ble opprettet i 1993 og er lokalisert i Warsawa og Gliwice med tre prosjektkontorer rundt i Polen.

Multiconsult Polska består av over 100 svært dyktige rådgivere med spesiell kompetanse innen markedsområdene Samferdsel & Infrastruktur og Olje & Gass. Det er et godt etablert miljø med en solid prosjektportefølje og lange kunderelasjoner. Kompetansen i selskapet er komplementært med de norske fagmiljøene.

For mer inforrmasjon, se Multiconsult Polska.

LINK arkitektur AS

Multiconsult overtok 15. september 2015 alle aksjene i LINK arkitektur AS. Multiconsult var også tidligere inne på eiersiden av Norges største arkitektmiljø (36 prosent av aksjene).

LINK arkitektur er et av Nordens ledende arkitektkontorer, med ca. 300 medarbeidere fordelt på kontorer i Norge, Sverige og Danmark. Arkitektur og design er fundamentet for selskapet, og styret har brukt tid på å finne en leder som kan løfte selskapets profil ytterligere og styrke firmaets posisjon som et av de ledende i Norden.

Les mer informasjon, se  www.linkarkitektur.no.

Analyse & Strategi AS

Analyse & Strategi tilbyr analyser og rådgivning innen samfunns- og næringsutvikling som bidrar til å øke kvaliteten på viktige beslutninger i offentlig og privat sektor, lokalt, regionalt og nasjonalt. Selskapet ble etablert i 2007 med en målsetning om å bli et ledende norsk analyse- og rådgivingsselskap. I dag har selskapet 16 ansatte som til sammen har bred erfaring fra rådgivning, utredning og forvaltning. Selskapet utfører analyser og rådgivning som bidrar til å øke kvaliteten på viktige beslutninger i offentlig og privat sektor – lokalt, regionalt og nasjonalt.

Medarbeiderne i  selskapet har lang erfaring med å utføre en rekke tjenester som strategisk planlegging, evalueringer, samfunnsøkonomiske analyser, prosjekt- og prosessledelse, bistand i offentlige investeringsprosjekter og utarbeide økonomiske modeller og analyser. Selskapet har spesialisert seg på bransjene samferdsel, energi og industri, regional næringsutvikling, samt bygg og eiendom.

Selskapet består av et tverrfaglig miljø bestående av samfunnsøkonomer- og geografer, siviløkonomer, statsvitere og ingeniører med høy kompetanse og lang erfaring.

For mer informasjon, se www.analysestrategi.no.

 

 

Eierinteresser

Newplan Ltd., Uganda

Multiconsult er minoritetsaksjonær i NEWPLAN Ltd, Uganda. NEWPLAN har kompetanse innen planlegging, økonomi, ingeniørfag, arkitektur, sosiale og miljømessige studier. De kan også bistå med prosjektledelse til både offentlig og privat sektor i Uganda og Øst-Afrika-regionen.

Les mer om Newplan på deres nettsider.

Norplan Tanzania ltd., Tanzania

Multiconsult er majoritetseier i Norplan Tanzania Ltd. Norplan Tanzania ble registrert i 2005 og er et erfarent konsulentfirma i Tanzania og det Sør-afrikanske markedet. Kontoret gir tverrfaglig ingeniørtjenester i et bredt spekter av områder. Dette inkluderer motorveier og samferdselsteknikk, vann og sanitær, broer og konstruksjonsteknikk, og energi-og byggtjenester.

Les mer om Norplan Tanzania på deres nettsider.