Leif Øie inn i konsernledelsen i Multiconsult

Administrerende direktør i LINK arkitektur, Leif Øie, inkluderes i Multiconsults konsernledelse fra 1. september 2016. Øie blir konserndirektør arkitektur i Multiconsult-gruppen.

01-09-2016

LeifLink_344222
Prosjekterer nye Tønsberg sykehus

Sykehuset Vestfold har tildelt CURA-gruppen oppdraget med å prosjektere nye Tønsberg sykehus. Kontraktsverdi inklusive opsjoner er estimert til 150-200 millioner kroner.

23-05-2016

Multiconsult overtar alle aksjer i LINK arkitektur AS

Etter avtale med de øvrige aksjonærene vil Multiconsult ASA overta samtlige aksjer i Norges største arkitektselskap, LINK arkitektur AS. Multiconsult har siden 2008 vært…

11-08-2015

Multiconsult intends to apply for a listing on the Oslo Stock Exchange

Oslo, 27 April 2015: Multiconsult ASA (“Multiconsult” or the “Company”) today announce its intention to launch an Initial Public Offering (the "IPO") of its…

27-04-2015

Stabil og lønnsom vekst i Multiconsult

Multiconsult økte omsetningen med 10,9 prosent i 2014, blant annet som følge av store offentlige samferdselsprosjekter og oppgraderingsbehov i kraftsektoren. Sikring av større kontraktsinngåelser…

22-04-2015

Christian Nørgaard Madsen administrerende direktør